Wat is Scrum?

Wat is Scrum

Scrum is net als Kanban een agile werkwijze die je wendbaarheid vergroot en het mogelijk maakt om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant. De Scrum aanpak werkt niet alleen voor software, maar is ook prima bruikbaar binnen andere sectoren.
Voor coaching en advisering bij het toepassen van Scrum en agile organiseren, kun je terecht bij ons moederbedrijf Organize Agile.

Scrum raamwerk

In Scrum werk je met een zelforganiserend en multidisciplinair ontwikkelteam in korte cycli aan concrete tussenproducten. Deze korte cycli noemen we sprints. Iedere sprint bestaat uit een aantal vaste bijeenkomsten (in de Scrum guide ‘events’ genoemd) die het proces structuur geven. Daarnaast werk je in vaste rollen (ontwikkelteam, product owner, scrum master en stakeholder) en maak je gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals een product backlog en een scrumbord, die we lijsten noemen (in de Scrum guide ‘artefacts’ genoemd).
De rollen in Scrum

1. Ontwikkelteam

Het Scrum ontwikkelteam is een zelforganiserend, multidisciplinair team. Het team is in staat om minimaal 80% van het eindproduct te produceren en voelt zich gezamenlijke verantwoordelijk voor het resultaat.

2. Product Owner

De product owner is een nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt. Hij/zij bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen. De product owner onderhoudt contact met de diverse stakeholders en vertaalt hun wensen naar items op de product backlog.

3. Scrum Master

 
De scrum master fungeert als coach voor het ontwikkelteam en de product owner en laat ze optimaal presteren. Hij/zij zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces.

4. Stakeholder

Stakeholders zijn betrokkenen bij het project/product waarbij we onderscheid maken in gebruikers, beslissers en belanghebbende. Tijdens de review zijn ze welkom om feedback te geven op tussenproducten. Indien ze wensen hebben, communiceren ze deze aan de product owner. Stakeholders worden in de Scrum guide overigens niet genoemd als rol in Scrum.  

Rik Maaskant
Door

Rik Maaskant

op 26 Oct 2020

Boeiend Artikel!

Reactie plaatsen