De Scrum Master als spin in het web
03 april 2023 
4 min. leestijd

De Scrum Master als spin in het web

Het Agile maken van een organisatie omvat veel meer dan het aanpassen van de IT.  Met Stap1 kun je niet alleen een Agile cultuur introduceren en realiseren, ook is een Scrum Master fysiek in het bedrijf aanwezig om de helpende hand te bieden. Holland Casino maakt gebruik van Scrum Master Marcel Bosman en dat bevalt uitstekend. 

Een kwaliteitsorganisatie als Holland Casino heeft natuurlijk ook de beste IT-applicaties nodig. Daarom maakt dit bedrijf gebruik van IT Excellence, dat zich vooral bezighoudt met allerhande technische zaken. Variërend van werkplekbeheer, security, service desk; tot aan de hosting van de servers. Edwin Alders is Chapter Lead bij Holland Casino en hij geeft een inkijkje achter de IT-schermen.  

Holland Casino is een bedrijf dat zich op de kansspelmarkt bezighoudt. Zowel in de veertien vestigingen in Nederland als online. Het online casino heeft een live studio in Scheveningen. Edwin: “Onze missie is het aan de gasten aanbieden van een veilig en verantwoord spelaanbod. Hierbij staat vooral hospitality hoog in het vaandel. We willen de verwachtingen van onze gasten overtreffen en we streven altijd naar een 9+ ervaring.”

Grootste verandering

Ruim zeven jaar geleden begon Holland Casino met de Agile Way of Working. Edwin: “Het introduceren van de scrum methodiek voor de marketingafdeling en de IT'ers was hiervoor de eerste aanzet. De grootste verandering was, dat de mensen van marketing samen met IT-ers in één team aan de slag gingen. Door samen te overleggen konden we de businesswensen klein en behapbaar maken en dat resulteerde weer in kort cyclisch kunnen plannen en werken.” 

Dat klinkt wat abstract; wat bedoelt Edwin hiermee?

“Voorheen gaven de medewerkers van de marketingafdeling aan wat ze wilden. De IT'ers moesten maar voor een oplossing zorgen. Aan de IT-kant hebben we moeten leren om ook de zogeheten ‘uitvraag’ te doen. Dat we dus niet alleen maar meegingen in hetgeen de marketingafdeling in eerste instantie voorstelt. De IT-afdeling en de businessafdeling gingen samen vraag gestuurd werken. De business geeft aan wat we willen en de IT bepaalt hoe ze dat gaan invullen. De IT schrijft de marketingafdeling niet de wet voor, en er is geen hiërarchisch onderscheid. Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid.”

Eigen ervaringen

In de vernieuwde Agile Way of Working speelt Marcel Bosman een cruciale rol, laat Edwin weten. “Marcel zit hier vier dagen per week in-house op ons kantoor. Hij kijkt vanuit zijn eigen ervaringen naar onze manier van werken en de manier waarop alles continue ontwikkelt en doorontwikkelt. Daarnaast voelt Marcel zich vrij genoeg om voorstellen te doen om ons als organisatie weer stappen verder te brengen.”

Dat Marcel een groot deel van de werkweek fysiek aanwezig is, betekent een prima ondersteuning voor Holland Casino, geeft Edwin aan. “Het werk dat een Scrum Master doet vraagt in mijn beleving veel één-op-één contact. Het liefst op kantoor. Gesprekken kunnen natuurlijk online plaatsvinden, maar dat is minder intensief en minder effectief waar het gaat om retrospectives en coaching van teams. Wanneer je met een team van vijf of zeven mensen wilt terugkijken op de afgelopen periode, kan dat het beste alleen fysiek plaatsvinden. Zo kun je ook goed de non-verbale communicatie van alle aanwezigen in de gaten houden.”

Marcel is in feite meer dan een Scrum Master; eigenlijk is hij ook een coach voor Holland Casino. Edwin: “En hij is een heel fijne coach. Marcel voegt echt waarde toe aan onze organisatie, met zijn kennis en ervaring en senioriteit. Hij is actief betrokken bij het doorontwikkelen van onze manier van werken. Dat doet hij gevraagd en ongevraagd. Hij helpt de teams te begeleiden naar een efficiëntere en effectievere manier van werken.”

Teamgevoel

Ook Marcel zelf is enthousiast. Een van de producten die hij bij Holland Casino heeft helpen introduceren, is bijvoorbeeld het Agile Fotospel. Deze foto-afbeeldingen zijn geselecteerd op het vermogen om associaties op te roepen zoals onmacht, overwinning, teamgevoel, angst, vertrouwen en vele andere. Het is ideaal voor teamsessies, Agile ceremonies, trainingen en workshops.

Wat heeft de Agile Way of Working bijgedragen aan Holland Casino? Edwin: “Dit ontwikkelt zich altijd door. De Agile Way of Working heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de geïntegreerde samenwerking tussen IT en leverancier. Het duurt voor ons geen zes maanden meer om een nieuw IT-systematiek te ontwikkelen om in te spelen op marktveranderingen. Door als organisatie zo wendbaar mogelijk te zijn, kort op de bal te zitten en waarde gestuurd en waarde gedreven te werken, doen we nu dingen die we zes jaar geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Zoals het installeren van een compleet nieuw CRSM-systeem binnen zes weken en het implementeren van een nieuw marketing automation systeem in slechts drie weken. Voorheen duurde het implementeren van zulke systemen geen maanden, maar zelfs jaren.”

Uitdagingen

Ook de komende tijd blijft Marcel zich inzetten voor Holland Casino. Edwin laat weten, dat er een mooi project op hem staat te wachten. “Marcel gaat het team onder zijn hoede nemen, dat zich bezighoudt met het Online casino. Dit team heeft veel te maken met internationale leveranciers in verschillende landen. Het IT-landschap is een aaneenschakeling van verschillende systemen. Wanneer één leverancier iets verandert in haar IT, kan dat voor het hele systeem scheeflopen.” Edwin lacht: “De externe partijen in het buitenland brengen dus veel dynamiek met zich mee. Ik ben heel benieuwd hoe Marcel daar invulling aan kan geven, maar tegelijkertijd weet ik ook dat hij dit uitstekend op gaat pakken. Marcel heeft zich als Scrum Master uitstekend bewezen en ook deze uitdaging zal hij fantastisch oppakken.”

Het interview is ten einde, maar Edwin vult nog aan: “Weet je wat ik ook belangrijk vind? Dat Marcel zelf het ook naar zijn zin heeft. Dat is het geval en het wederzijdse welbevinden draagt ook bij aan het onderling goed kunnen samenwerken.”

 

Reactie plaatsen