De 5 kwaliteiten van geweldige Scrum Masters
11 november 2020 
2 min. leestijd

De 5 kwaliteiten van geweldige Scrum Masters

De Scrum Master is een belangrijke rol binnen het Scrum team. De Scrum Master is de gedreven Scrum procesbegeleider en helpt het team om optimaal te presteren. Maar wat onderscheidt de gemiddelde Scrum Master van een geweldige Scrum Master? Hier volgt een lijst met de top 5 kwaliteiten van geweldige Scrum Masters.

Geweldige Scrum Masters zijn dienende leiders

Geweldige Scrum Masters zijn geen masters van het Scrum team. Ze zijn masters in het aanmoedigen, dienen en faciliteren van het team zodat zij samen grote prestaties kunnen leveren. Een Scrum Master is in de eerste plaats een dienaar met het welzijn van zijn teamleden als focus en doel. Een geweldige Scrum Master voelt zich succesvol wanneer zijn vaardigheden ervoor zorgen dat zijn teamleden tot bloei komen en goed presteren. Goede prestaties hebben tevreden klanten als gevolg. Zo draagt de Scrum Masters bij aan de waarde, principes en doelstellingen van het team in het klein en daarmee indirect aan de organisatie als geheel.

Geweldige Scrum Masters stimuleren zelforganisatie en probleemoplossend vermogen

Geweldige Scrum Masters weten wanneer ze stil moeten zijn. Scrum teams krijgen in hun werk te maken met allerlei uitdagingen en problemen. Het is de taak van een Scrum Master om teams te helpen dit soort obstakels uit de weg te ruimen. Maar geweldige Scrum Masters weten ook wanneer ze hun goede oplossingen en ideeën voor zichzelf moeten houden. Waarom? Een geweldige Scrum Master wil zijn team namelijk niet de mogelijkheid ontnemen om te groeien. Wanneer geweldige Scrum Masters hun mond houden krijgen teams namelijk de gelegenheid om te groeien in samenwerking, zelforganisatie en in probleemoplossend vermogen.

Geweldige Scrum Masters zijn organisatiebewust

Geweldige Scrum Masters richten hun aandacht zowel binnen als buiten het team. De Scrum Guide zegt dat het de taak van de Scrum Master is om de organisatie te helpen, coachen en begeleiden bij de Scrum implementatie. Dit onderdeel van Scrum Masterschap wordt vaak over het hoofd gezien. Een groot gedeelte van het succes van Scrum teams hangt af van de omgeving van deze teams. Geweldige Scrum Masters zijn bedreven in verandermanagement. Ze weten dat een Scrum implementatie gepaard gaat met gedragsverandering en dat gedragsverandering nooit vanzelf gaat. Geweldige Scrum Masters treden de organisatie tegemoet met overtuigingskracht, energie en doorzettingsvermogen. Ze besteden een aanzienlijk gedeelte van hun tijd aan de organisatieverandering om zowel het team en de organisatie te helpen met de Agile manier van werken.

Geweldige Scrum Masters geven veel feedback

Geweldige Scrum Masters durven houding en gedrag bespreekbaar te maken. Dit is voor veel mensen een spannende, maar tevens zeer belangrijke eigenschap om te ontwikkelen. De transitie naar Agile is veel meer dan het toepassen van een methodiek (bv. Scrum). In de kern is de transitie naar Agile een cultuurverandering. Een cultuurverandering gaat geleidelijk en vraagt om veel geduld. Geweldige Scrum Masters durven teamleden aan te spreken wanneer ze terugvallen in oude patronen of gedrag vertonen dat wendbaarheid, zelforganisatie en samenwerking in de weg staat.  Daarnaast vinden geweldige Scrum Masters het enorm belangrijk om openlijk erkenning te geven wanneer teams groeien in focus, time-to-market en productiviteit.

Geweldige Scrum Masters faciliteren geweldige teams

Uiteindelijk draait het er niet om dat je een geweldige Scrum Master wordt. Het succes van een Scrum team straalt namelijk af op de Scrum Master. Daarom is het de taak van de Scrum Master om het team te helpen om zo goed mogelijk te laten presteren. Je weet dat je als Scrum Master goed werk levert wanneer mensen buiten het team zich afvragen of je nog nodig bent. En ja, het kan oncomfortabel voelen wanneer je leidinggevende zich af vraagt of je nodig bent. Maar een goede leidinggevende zal weten dat het door jouw kennis en vaardigheden lijkt dat je onnodig bent terwijl je in werkelijkheid onmisbaar bent. Geweldige Scrum Masters zijn onmisbaar in het faciliteren van geweldige teams. En geweldige teams leveren geweldige prestaties.

Reactie plaatsen