De 3 eigenschappen van ideale Scrum teamleden
10 september 2020 
in Scrum
4 min. leestijd

De 3 eigenschappen van ideale Scrum teamleden


In een Scrumteam staat samenwerking centraal. Iedere sprint streeft het team ernaar om een  “potentially shippable product” op te leveren. Een Scrumteam onderscheidt slechts 3 verschillende rollen: De Product Owner, het ontwikkelteam en de Scrum Master.

De Product Owner is verantwoordelijk om de waarde dat het ontwikkelteam levert te maximaliseren door de Product Backlog te ordenen. Het is de taak van het ontwikkelteam om te bepalen hoe ze de geselecteerde werkzaamheden omzetten in werkende functionaliteit. En de Scrum Master zorgt ervoor dat het ontwikkelteam zich ongestoord kan focussen op het behalen van de sprint.

Alleen wanneer het Scrumteam effectief samenwerkt is het in staat om complexe problemen het hoofd te bieden, gebruik te maken van elkaars expertise en iedere sprint een gebruiksklaar en potentieel releasebaar product op te leveren. Met andere woorden: “Teamwork makes the dream work.”


Teamwork makes the dream work

Teamwork is ingebakken in de Scrum filosofie. De diverse ceremonies, ritmes en artefacten stimuleren effectieve samenwerking op teamniveau tussen stakeholders, klanten, de Product Owner en het ontwikkelteam. Maar Scrum zelf garandeert geen succes. Het vermogen van mensen om effectief samen te werken staat of valt met de aanwezigheid van een aantal ‘ideale’ eigenschappen die effectief samenwerken mogelijk maken. Patrick Lencioni onderscheidt 3 belangrijke eigenschappen van de ideale teamplayer: Bescheiden, gedreven en slim.1

Eigenschap 1: Bescheiden

Echte teamspelers zijn in de eerste plaats bescheiden. Bescheiden zijn betekent dat je geen groot ego hebt of veel aandacht besteedt aan je status. Bescheiden mensen richten niet snel de aandacht op zichzelf en ze wijzen gemakkelijk op wat anderen hebben bijgedragen. Lencioni schrijft: “Bescheidenheid is de belangrijkste en meest onmisbare eigenschap van een teamspeler.”

Eigenschap 2: Gedreven

Gedreven mensen zijn altijd op zoek naar meer. Meer dingen om te doen, meer vaardigheden om te leren en meer verantwoordelijkheid om te dragen. Gedreven mensen hoeven nooit gepusht te worden door een leidinggevende omdat ze zichzelf motiveren en zeer ijverig zijn. Mensen met deze eigenschap denken altijd aan de volgende stap en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Deze groep mensen vinden het een verschrikking om gezien te worden als een luilak.

Eigenschap 3: Slim

Bij slim kan er snel gedacht worden aan intellectueel vermogen. Maar dat is niet wat er bedoeld wordt met slim. In de context van een team verwijst slim naar mensenkennis. Slim zijn betekent dat je een teamspeler bewust is van de dynamiek tussen mensen. Slimme mensen weten vaak wat er binnen een team speelt en zijn in staat om op een effectieve manier met andere mensen om te gaan. Ze stellen goede vragen, luisteren naar wat anderen zeggen en zijn intentioneel betrokken in gesprekken.

De kracht is de combinatie

Als je denkt dat het nogal logisch is dat deze 3 eigenschappen belangrijk zijn voor de ideale teamspeler, dan heb je helemaal gelijk. Er is tot op zekere hoogte niets innovatief of nieuw aan deze eigenschappen. De kracht van bescheiden, gedreven en slim zit niet in de individuele eigenschappen, maar in de combinatie van alle 3. Als 1 van deze eigenschappen afwezig is, wordt samenwerken al een stuk lastiger of soms zelfs onmogelijk.

Het ideale Scrum teamlid model

De 3 eigenschappen van de ideale teamspeler kunnen samengevoegd worden in een model met 3 cirkels. Het centrale deel waar alle cirkels elkaar overlappen staat voor de ideale Scrum teamspeler. Het wil niet zeggen dat de persoon in het middelste gedeelte perfect is in al deze eigenschappen. Niemand is perfect. Ook iemand die bescheiden, gedreven of slim is heeft soms een slechte dag, week of misschien zelfs een langere periode. Deze 3 eigenschappen liggen niet vast in iemands DNA; maar deze eigenschappen kan je wel ontwikkelen en cultiveren door de keuzes die je maakt.


Patrick Lencioni, The Ideal Team Player: How to Recognize and Cultivate the Three Essential Virtue (Jossey-Bass, 2016)

Reactie plaatsen