Agile Trends 2020
25 januari 2020 
in Agile
2 min. leestijd

Agile Trends 2020

De State of Agile vragenlijst is het grootste en langstlopende onderzoek naar ontwikkelingen en trends in het Agile landschap. Vorig jaar publiceerde Collabnet VersionOne het 13th Annual State of Agile Report. Ieder jaar zijn duizenden Agilisten geïnteresseerd in de resultaten van het State of Agile onderzoek. Het verslag geeft software professionals veel inzicht in recente Agile trends, best practices en geleerde lessen waar Agile organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Dit artikel zet de 5 belangrijkste Agile trends op een rij:

1. De snelheid waarmee software geleverd wordt en omgaan met veranderende prioriteiten blijven de belangrijkste redenen voor Agile transities.

Uit het verslag blijkt dat de versnelling van het software-delivery proces met 74% de belangrijkste reden is waarom bedrijven de transitie naar Agile inzetten. Op de tweede plek met 62% komt het vermogen om te kunnen gaan met veranderende prioriteiten. Een belangrijke trend is dat het reduceren van project kosten een belangrijkere focus heeft gekregen (41% t.o.v. 24% vorig jaar). Daarnaast wordt er ook meer waarde gehecht aan het verbeteren van team moreel (34% t.o.v. 28% vorig jaar).

2. DevOps krijgt een steeds hogere prioriteit in organisaties

Het belang om DevOps beter te begrijpen en toe te passen krijgt een steeds hogere prioriteit binnen organisaties. 70% van de organisaties zegt dat het toepassen van DevOps belangrijk of zelfs heel belangrijk is. Het verslag toont ook dat er een toename is van 27% van organisaties die vinden dat DevOps heel belangrijk is.

3. Value Stream Management is nieuw, maar ook belangrijk

Value Stream Management (VSM) is dit jaar voor het eerst opgenomen in het verslag. VSM is een tool dat in opkomst is om de business van de organisatie te verbinden met softwareontwikkeling door middel van Agile en DevOps principes. 67% van de organisaties geeft aan dat het denken in Value Streams een belangrijke brug vorm tussen business en IT.

4. SAFe wordt het meest gebruikt voor Scaled Agile

Het gebruik van het Scaled Agile Framework (SAFe) blijft toenemen in het verschalen van Agile methodes. 30% van de organisaties geeft aan te werken met de SAFe methode. Scrum of Scrums volgen SAFe (16%), intern ontwikkelde methodes (8%) en DAD (7%).

5. Cultuur blijft de grootste uitdaging in Agile transities

De top 3 uitdagingen in Agile transities hebben allemaal te maken met cultuur. De top 3 redenen waarom Agile transities niet slagen zijn:

  • Organisatiecultuur is in strijd met Agile waardes (52%)
  • Algehele weerstand tegen verandering binnen de organisatie (48%)
  • Ontoereikende ondersteuning vanuit het management (44%)

Daarnaast beschrijft het verslag ook de top 3 redenen waardoor Agile transities wel succesvol zijn. Op nummer één staat het hebben van interne Agile Coaches, op de tweede plek staat ondersteuning vanuit het leiderschap en ten slotte op de derde plek staat het geven van formele trainingen binnen de organisatie.

Het hele verslag van State of Agile vind je hier!

Reactie plaatsen