Agile scan

Binnen één week concrete actiepunten op een presenteerblaadje

Waarom een Agile scan?

Een Agile transitie is één, maar de cultuur omarmen op alle lagen blijkt een lastige uitdaging voor veel organisaties. Daar is tijd voor nodig. En aandacht.

De Agile scan kan je zien als een APK-moment: een check om te kijken waar de organisatie nu staat en of de koers die gevaren wordt, nog de juiste is. Wij leveren een waardevolle outside-in-view, ondersteund door praktijkervaring.

Traditionele audits nemen vaak veel tijd in beslag en zijn kostbaar. Doorgaans wordt er alleen gekeken naar het Scrum proces. De Agile scan levert heldere inzichten en directe actiepunten in slechts één week en richt zich op de Agile cultuur. Want daarmee wordt waarde gecreëerd.

  • Geen dure en lange traditionele assessments
  • Binnen één week een helder rapport met directe actiepunten
  • Focus op de Agile cultuur en niet alleen het Scrum proces
Onze scan gaat verder dan Tools & Processes en Practices

Wat is de Agile scan?

De Agile scan geeft inzicht in de huidige Agile cultuur van jullie organisatie. Onze scan gaat verder dan alleen het framework. Wij toetsen niet alleen of de Scrum methodiek op de meest effectieve en efficiënte manier wordt toegepast binnen jullie organisatie, maar wij scannen of er een Agile mindset heerst binnen alle lagen van de organisatie. 

Wij geloven namelijk in het verschil tussen 'doing Agile' en 'being Agile' en helpen organisaties om meer waarde te halen uit hun Agile cultuur.

Er wordt gescand op onder andere:

  • Inrichting Scrum framework;
  • De Scrum waarden (Focus, Openness, Respect, Courage en Commitment);
  • De Agile waarden en principes

Hier onderscheiden wij ons in

Scan op de Agile cultuur

Wij stoppen niet bij het Scrum framework

Grondige scan op meerdere lagen

Om van 'doing Agile' naar 'being Agile' te gaan, is het belangrijk dat het organisatiebreed wordt uitgedragen

Korte en krachtige scan

Geen wekenlange audits en assessments met hoge prijzen

Concrete actiepunten

Wij bieden meerwaarde met de scan en bieden praktische verbeteringen op een presenteerblaadje

Jarenlange ervaring met Agile transities

Waar nodig bieden we ondersteuning om waarde van uw teams verder te verhogen

Betrokkenheid van teams

Door teams te betrekken bij het reviewen ontstaat er een hogere leercurve en snellere implementatie

Hoe werkt het?

Voordat de scan plaatsvindt, hebben twee reviewers een intakegesprek met de opdrachtgever om de omvang van het aantal teams te bespreken en de context van de situatie te begrijpen.

Wij plannen vervolgens een afspraak in met een aantal leden uit het Scrum team. Ook nemen wij interviews af op tactisch en strategisch niveau om een duidelijk beeld te krijgen van de Agile cultuur binnen de gehele organisatie.Wij nemen de werkwijze van het team door en indien mogelijk wonen wij een Scrum event bij. Het interview is gericht op visie, waarden en het naleven daarvan. De interviews kunnen zowel onsite als remote plaatsvinden en nemen minimaal een uur per rol in beslag.

Als alle teams gereviewd zijn, stellen de reviewers een rapport op met daarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in het algemeen en per team. De scanresultaten worden gevisualiseerd in een helder rapport met duidelijke actiepunten.

Het rapport, inclusief de analyse van de uitdagingen en het actieplan voor verbetering, wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever en (vertegenwoordigers van) de teams, zodat de resultaten voor iedereen transparant zijn.

Wat levert het jullie op?

Herken je een afvlakking van de door de teams geleverde waarde? Ervaren teams en organisatie specifieke uitdagingen? Bereiken teams de grenzen van hun eigen kunnen? Werken bepaalde teams wél Agile, maar is de Agile mindset niet op alle lagen doorgedrongen?

Dan levert onze scan praktische verbeteringen op voor de teams en voor de organisatie. Deze worden op elk niveau als waardevol erkend. Informele gesprekken met teamleden in een vertrouwde omgeving leveren de meest bruikbare inzichten op.

Het belangrijkste is dat zowel de teamleden als de reviewers energie krijgen van het delen van ervaringen en elkaar feedback geven om zo verder te groeien.

Aan het eind van de week heeft u een lijst van verbeteringen, die met de teams en het management worden besproken. Omdat de teams zelf alle informatie leveren,  helpt dit in herkenning en adoptie van de aanbevelingen.

Wij zorgen dat de teams direct kunnen beginnen met de implementatie van aanbevelingen. Waar nodig bieden we ondersteuning om de waarde van de teams verder te verhogen.

  • Concrete actiepunten binnen één week
  • Betrokkenheid en samenwerking van de teams op verschillende lagen
  • Nieuwe energie en neuzen dezelfde kant op
  • Waar nodig ondersteuning in adoptie van de aanbevelingen

Kosten Agile scan

Binnen één week concrete actiepunten op een presenteerblaadje

Inclusief rapportage
€ 1.000,-
Ja dit wil ik

De Agile scan aanvragen